Ondersteuning in alle stadia

We ondersteunen bij het beheren van de levensduur van producten. Van ontwikkeling en fabricage tot een beoordeling van de bill of material. En van reparatie op componentniveau tot het monitoren van de leverbaarheid van reserveonderdelen.

 

Budgetten voor vernieuwing en instandhouding zijn niet onuitputtelijk. We geven u de mogelijkheden die kunnen helpen de cost of ownership in de hand te houden. Als u op elk moment in de life cycle van uw product inzicht heeft in de levensduur, leverbaarheid, reparatiekosten en revisiemogelijkheden van componenten heeft u ruimte om te investeren waar het écht nodig is.

Realiseren van kostenbesparingen

Dankzij ons inzicht in de levensduur en continuïteit van onderdelen, ervaring in reparaties en een uitgebreid internationaal netwerk voor schaars verkrijgbare onderdelen, realiseren we belangrijke kostenbesparingen voor onze klanten. Daarnaast voorkomt het vervelende en vaak kostbare verrassingen en kunt u tijdig schakelen als bijvoorbeeld onderdelenleveranciers de support beëindigen.

Inventarisering

We inventariseren de componenten en brengen de te verwachten end-of-life, reparatiemogelijkheden (en -kosten) en vervangbaarheid in kaart. Als het product langere tijd gemaakt moet worden, onderzoeken we of de componenten leverbaar blijven. Mocht dat niet zo zijn, dan: (1) geven we advies voor een last-time-buy; (2) onderzoeken we wat mogelijke alternatieve oplossingen zijn; of (3) stellen we een nieuw ontwerp op als exacte vervanging niet mogelijk is.

Reparatie en onderdelen

We inventariseren de componenten en brengen de te verwachten end-of-life, reparatiemogelijkheden (en -kosten) en vervangbaarheid in kaart. Zo maakt u goed geïnformeerde keuzes; over met welke componenten te werken en welke maatregelen in reparatie en revisie te nemen.

 

Als het product langere tijd gemaakt moet worden, onderzoeken we of de componenten leverbaar blijven. Mocht dat niet zo zijn, dan: (1) geven we advies voor een last-time-buy; (2) onderzoeken we wat mogelijke alternatieve oplossingen zijn; of (3) stellen we een nieuw ontwerp op als exacte vervanging niet mogelijk is.

Reparatie en onderdelen

We verzorgen het hele reparatietraject: de reparaties zelf en de beschikbaarheid van goede kwaliteit reserveonderdelen. Ook als we uw product niet maakten. Ons netwerk, dat we in jaren hebben opgebouwd, helpt ons om schaars te verkrijgen onderdelen te vinden.

Revisie

U gebruikt hardware die lang mee moet kunnen. We zorgen voor het behoud van die hardware en verlenging van de levensduur ervan. We inventariseren welke onderdelen verslijten en wat de mogelijkheden met revisies zijn.

Life Cycle Extension

Om de levensduur van uw systeem te verlengen, doorlopen we een aantal fasen. We inventariseren de huidige situatie, onderzoeken welke middelen we kunnen gebruiken en identificeren de kansen en bedreigingen. U krijgt een rapport, advies en een plan van aanpak.

 

Uit ervaring weten we dat Life Cycle Extension succesvol is als:

  1. u goed voor ogen heeft wat de gewenste levensduur is,
  2. uw organisatie voldoende, blijvende kennis van de applicatie houdt, en
  3. wij succesvol zijn geweest om de benodigde resources zoals onderdelen te verwerven of eventueel bij te maken.

Managen cost of ownership

– Levensduurverlenging
– Inzicht in componenten

Overzicht in:
– revisie
– reparatie en
– leverbaarheid

Life Cycle Management

Mapping
– end-of-life
– reparatiemogelijkheden en
– vervangbaarheid
– Reparatie en onderdelen
– Revisie

Advies
– last-time-buy
– mogelijke alternatieven of
– nieuw ontwerp

Life Cycle Extension

– Langer gebruik systeem
– Ouder design continueren

Lees hier ook het artikel in Link Magazine