PROJECT DETAIL

DATE:28 mei, 2015

CATEGORY:


Marktomschrijving

Daar vele sectoren (gedeeltelijk) afhankelijk zijn van transport, vervult de vervoersbranche een sleutelrol in de Nederlands econmie. Het is een dynamisch krachtenveld waarin verladers, toeleveranciers, concurrenten, eindgebruikers en de overheid een rol spelen. Transportbedrijven en logistieke dienstverleners evalueren daarom voortdurend hun missie, strategie en activiteiten. De risico’s en kansen in deze continu veranderende en complexe markt, vragen om een alerte houding.

 

Kostenbesparingen en efficiencyverbeteringen zijn onontkoombaar voor de korte termijn. Naast schaalvergroting en verdere internationalisering, blijven innovatie en een meer volwassen benadering van maatschappelijk verantwoord ondernemen actuele trends in het wegtransport.

Confed werkzaamheden

Confed produceert elektronica voor besturings-, meet- en regeltechniek in (vracht)auto’s en schepen voor het mengen van verschillende brandstoffen voor dieselmotoren. Mede door deze elektronica wordt (1) het verbruik verminderd en de CO2-uitstoot tot 25% te-ruggedrongen en (2) het monitoren van snelheden, verbruik en belading van (binnen-vaart)schepen verbeterd. Daarnaast levert Confed kabel(bomen) voor een breed scala facilitaire voertuigen.

 1. Ontwerp
 2. Prototyping
 3. Inkoop
 4. Logistiek
 5. Productie
 6. Assemblage
 7. Service
 8. Repair
 1. Hardware design
 2. Software design
 3. Systeem architecture
 4. Data acquisition
 5. Proof of concept
 6. Ethernet
 7. Industrial control
 8. PCIexpress
 9. Signal processing
 10. Signal integrity
 11. Video & imaging
 12. ARM architecture
 13. Field-programmable gate array (FPGA)
 14. CAN
 15. Design for test / Design for manufacture (DFT/DFM)