PROJECT DETAIL

CLIENT:sdf

DATE:28 mei, 2015

CATEGORY:

descr

Marktomschrijving

De afgelopen decennia is er flink geïnvesteerd in de Europese traffic markt en ook in de komende jaren wordt nog groei verwacht. Efficiënte doorstroming van het verkeer vormt immers één van de belangrijkste voorwaarden voor een groeiende economie. Transport is voor bijna elke sector een continue uitdaging en de traffic en infra markt heeft hierin een belangrijke rol. Overal wordt techniek ingezet om de verkeersdoorstroming te verbeteren om daarmee het gebruik van asfalt te optimaliseren.

 

In het kielzog van die ontwikkelingen zetten vernieuwende bedrijven in op intelligente systemen die via het internet met elkaar verbonden zijn. Voorzichtige inschatting is dat binnenkort per inwoner zo’n dertig met het internet verbonden apparaten zijn (Internet of Things). Van e-gezondheidsdiensten tot smartphones en van televisietoestellen tot lampen. De markt ontwikkelt zich razendsnel, is wispelturig en vraagt om snelle innovaties en een feilloos presterend netwerk.

Confed werkzaamheden

Confed produceert systemen voor het aansturen van de verkeerslichten op kruispunten. We zijn betrokken bij het ontwerp en de productie van verkeersveiligheidssystemen in tunnels. We hebben een adviserende rol bij de ontwikkeling van voertuigdetectie systemen. Confed zal ook haar bijdrage leveren bij de omzetting naar in-car signalering. Wij zijn betrokken bij de openbare sector: zo maken we systemen voor communicatie met OV voertuigen, beheer van busstations en halte informatie. Daarnaast is Confed één van de drie bedrijven die voor de Nederlandse markt de relaiskasten voor treinbeveiliging assembleert.

 1. Ontwerp
 2. Prototyping
 3. Inkoop
 4. Logistiek
 5. Productie
 6. Assemblage
 7. Service
 8. Repair
 1. Hardware design
 2. Software design
 3. Systeem architecture
 4. Data acquisition
 5. Proof of concept
 6. Ethernet
 7. Industrial control
 8. PCIexpress
 9. Signal processing
 10. Signal integrity
 11. Video & imaging
 12. ARM architecture
 13. Field-programmable gate array (FPGA)
 14. CAN
 15. Design for test / Design for manufacture (DFT/DFM)