PROJECT DETAIL

DATE:28 mei, 2015

CATEGORY:


Marktomschrijving

De Agro & Food sector is de motor van de Nederlandse economie. In totaal genereert de sector € 48 miljard aan toegevoegde waarde, dat is bijna 10% van de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

 

In Nederland zijn de meest succesvolle en innovatieve Agro & Food bedrijven gevestigd. De Nederlandse Agro & Food sector beschikt over kennisinstellingen van wereldklasse en staat aan de Europese top van private investeringen.

 

De groei van de wereldbevolking van 6 naar 9 miljard leidt tot internationale voedselvraagstukken en creëert kansen voor de sector. De vergrijzing en toenemende voedselgerelateerde ziekten verhogen de maatschappelijke betekenis.

 

Kortom: het belang van de sector neemt de komende jaren aanzienlijk toe.

 

Confed wil een bijdrage leveren aan:
(1) Meer met minder: innovaties in duurzame voedselsystemen voor de productie van meer hoogwaardig voedsel, met minder gebruik van grondstoffen,
(2) Hogere toegevoegde waarde: ontwikkeling van nieuwe producten met meer toegevoegde waarde gericht op gezondheid, duurzaamheid, smaak en gemak, en
(3) Internationaal leiderschap: systeemoplossingen op maat voor het internationale voedselvraagstuk voortbouwend op onze sterke exportpositie.

Confed werkzaamheden

Voor de melkveehouderij produceren we een transponder om de activiteiten van de koe te monitoren. Daarmee kan men de voeding individueel afstemmen, het welzijn van de koe optimaliseren en de smaak van de melk en gerelateerde zuivelproducten garanderen.

 

Voor de veehouderij produceren we een M2M monitoring-controllers en datalogger die vloeistof, gas en bulkniveaus in silo’s, bunkers en kelders kunnen monitoren. Dit draagt bij een duurzame logistiek van aanvoer van grondstoffen, afvoer van half- en eindfabricaten en de recycling van reststoffen en afvoer van afvalstoffen. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van adem-analyse-apparatuur. Hiermee kan de veehouderij de gezondheid van het vee monitoren en tijdig corrigerende maatregelen te treffen om zo het welzijn van de dieren te optimaliseren.

 1. Ontwerp
 2. Prototyping
 3. Inkoop
 4. Logistiek
 5. Productie
 6. Assemblage
 1. Hardware design
 2. Software design
 3. Systeem architecture
 4. Data acquisition
 5. Proof of concept
 6. Ethernet
 7. Industrial control
 8. PCIexpress
 9. Signal processing
 10. Signal integrity
 11. Video & imaging
 12. ARM architecture
 13. Field-programmable gate array (FPGA)
 14. CAN
 15. Design for test / Design for manufacture (DFT/DFM)